Általános Szerződési Feltételek - Kutya és macska eledel webáruház

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Általános Szerződési Feltételek

"ÁSZF"
Általános Szerződési Feltételek
www.kutyavilag.org


                                                                           
       
              
                       
ÁSZF

                       
A  www.kutyavilag.org és www.husse.pet elektronikus  kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó  weboldalak (továbbiakban: weboldal)  Általános Szerződési Feltételei.
                       

Vállalkozás neve: Kutyavilág Alapítvány
Cél szerinti besorolás: Környezetvédelmi alapítvány
Verziószám: 1.1
Közzététel dátuma: 2016.10.04.
                       

Jelen  ÁSZF a www.webjogimegfeleles.hu   terjesztésében elérhetővé tett ÁSZF  mintája alapján készült. Az ÁSZF  minta az ott tájékoztatóul adott  instrukciókkal a szerzői jogi törvények  értelmében jogvédelem alatt áll  és a szerző kizárólagos szellemi  tulajdonát képezi, így tilos a szerző  engedélye nélküli bármely módon  történő felhasználása, így különösen  többszörözése, terjesztése,  átdolgozása.
                       

                       
Bevezető
Jelen  Általános Szerződési Feltételek  (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a  Vállalkozás www.kutyavilag.org  weboldalon (továbbiakban: weboldal) - az  ÁSZF elfogadásával - létrejött  jogviszonyokra terjed ki.
                       

Az  ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy  rögzítse Polgári Törvénykönyv  szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő,  így a fogyasztó, továbbá a  fogyasztónak nem minősülő jogi személyek,  illetve jogi személyiség  nélküli szervezetek elektronikus úton történő -  weboldalon keresztül  létrejött - szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat  és kötelezettségeket,  továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők  részére a szerződés  keletkezésével, valamint az információs  társadalommal összefüggő  szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden  fontos tényről és  körülményről.
                       

Az  ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre  vonatkozó jogok és kötelezettségek  nem érintenek minden, a  Vállalkozással - az ÁSZF elfogadásával  létrejött - szerződést kötő  igénybe vevőt, egyes jogok és  kötelezettségek kizárólag a Polgári  Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra  érvényesek.
                       

Az  ÁSZF, mint szerződési feltétel, a  Vállalkozás által - több szerződés  megkötése céljából - egyoldalúan, az  Igénybe vevő közreműködése nélkül  előre meghatározott tartalommal bír,  amely tartalmat a Vállalkozás és  weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő  (másik) fél egyedileg nem  tárgyalt meg. Vállalkozás fenntartja a jogot  az ÁSZF módosítására.
                       

A  weboldalon (keresztül) megvásárolható  termékek, illetve szolgáltatások  igénybevétele azok részére  elérhetők/megrendelhetők, akik az ÁSZF  tartalmát a szerződéskötést  megelőzően megismerték majd azt elfogadták.  
                       

Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Igénybe  vevő: az a természetes, illetve  jogi személy vagy jogi személyiség  nélküli szervezet, aki/amely  információs társadalommal összefüggő  szolgáltatást vesz igénybe.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
                       

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
- a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
                       

Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!
                       

                       
1.) A Vállalkozással kapcsolatos adatok
a.) A vállalkozás adatai
Név: Kutyavilág Alapítvány
Cél szerinti besorolás: Környezetvédelmi alapítvány
Cím: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
E-mail cím: info@kutyavilag.org
Telefonszám: +36 20 6615533
A regisztráló hatóság neve: Pécsi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 02-01-0001813
Adószám: 18743072-2-02
                       

b.) Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Tárhelypark Kft.
Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
                       

                       
2.) Általános rendelkezések
2.1. A szerződés nyelve
Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint  a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.
                       

2.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége
Jogi  szempontból a weboldalon leadott  megrendelések (elektronikus  megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló  magatartás formájában tett  jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel  arra, hogy az ÁSZF elfogadása  nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a  Vállalkozás, Igénybe  vevővel megkötött szerződést egyedileg nem  iktatja, de rögzíti a  szerződéskötés dátumát, valamint tárol - és a  weboldalon elérhetővé  tesz - minden érvényben lévő és hatályon kívül  helyezett ÁSZF-et - a  hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el  -, így azok későbbi  időpontban is hozzáférhetővé válnak.
Az  ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges  formátumban érhető el a  Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF  változatlan formában  történő tárolásának biztosítása érdekében a  Vállalkozás PDF formátumban  is közzéteszi az ÁSZF-et.
A  Vállalkozás az ÁSZF-et a  közzétételének napjának dátumával és  verziószámmal lát el, módosítás  esetén azok részére, akiknek hatályban  lévő szerződése van, az ÁSZF-et  tartós adathordozón, annak elfogadása  céljából átadja. Az Igénybe vevő  az így átadott ÁSZF-hez a  hozzájárulását a következő megrendelés  alkalmával tudja megadni. A  módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha  ahhoz az Igénybe vevő  kifejezett hozzájárulását adta.
                       

2.3. Magatartási kódex
A  Vállalkozás nem csatlakozott a  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen  kereskedelmi gyakorlat tilalmáról  szóló törvény szerinti magatartási  kódexhez, így jelen weboldal  kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban  magatartási kódex nem áll  rendelkezésre.
                       

2.4. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége
A  weboldal a HTTP protokollt használja  arra, hogy Web-dokumentumokat  jelenítsen meg az Interneten keresztül -  HTML formátumú weboldalán - az  Igénybe vevő számára.
Az  így (HTTP protokoll alapján)  továbbított képek, grafikai elemek,  video- és audioklipek, továbbá más  adatok bármely modern böngészőn (az  ismert böngészők aktuális verzióin)  keresztül elérhetők,  megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely  alkalmas az említett  böngészők futtatására.
A  felhasználói élmény megfelelősége  érdekében az Igénybe vevőnek kell  gondoskodnia arról, hogy a megfelelő  böngésző mellett megfelelő  sebességű Internet-hozzáférés álljon a  rendelkezésére.
A  weboldalon való vásárlás feltételezi,  hogy az Igénybe vevő ismeri az  Internet technikai és műszaki korlátait,  és a használatával együtt járó  hibalehetőségeket elfogadja.
A  Vállalkozás nem felelős az Interneten  továbbított adatok hibás  továbbításáért és az Interneten felmerülő  működési hibákért, melyek  akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok  bármilyen okból is  következtek be.
                       

2.5. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések
A  weboldal használata az Igénybe vevő  számítógépére nézve nem jelent  kockázatot, azonban a Vállalkozás  javasolja, hogy az Igénybe vevő  használjon vírusírtó szoftvereket,  illetve telepítse az operációs  rendszer biztonsági frissítéseit. Az  Igénybe vevő számítógépén  található adatok védelme az Igénybe vevő  feladata.
A  weboldalra mutató linket bárki  elhelyezhet saját honlapjának felületén  a Vállalkozás külön  hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni,  hogy az a Weboldalt  valamely más oldal részeként jelenítse meg.
                       

                       
3.) A megvásárolható termékek és elérhető szolgáltatások, valamint a vonatkozó szerzői jogok
3.1. A weboldalon megvásárolható termékek
A  Vállalkozás a weboldalon részletesen  feltünteti a termék nevét, a  termékek lényeges tulajdonságait, így a  termék árát, (amennyiben  szükséges) egységárát, járulékos költségeit  (amennyiben ilyenek  vannak), valamint megjeleníti a termék  fotóját/fotóit és egyéb,  jogszabályban előírt információt. A termékek  adatlapján megjelenített  képek egyes esetekben eltérhetnek a  valóságostól, illusztrációként  szerepelhetnek.
A  termékekre vonatkozóan megjelenített  árak forintban értendők,  tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a  csomagolási költséget,  azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját  és utánvétes fizetés  esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a  bruttó áron felül  fizetendők
Amennyiben  akciós ár kerül  feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen  tájékoztatja az Igénybe  vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról  és egyéb paramétereiről.
                       

3.2. A weboldalon megrendelhető szolgáltatások
A  Vállalkozás a weboldalon részletesen  feltünteti a szolgáltatás nevét, a  szolgáltatás lényeges tartalmi  elemeit, így kifejezetten a  szolgáltatásért fizetendő díjat és a  szolgáltatás leírását.                       

3.3 A termékekre vonatkozó szerzői jogok

                       
4.) A vásárlás általános rendje
A weboldalon keresztül rendelni regisztráció nélkül lehetséges a nap 24 órájában.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 - 16:00 óra között történik.
Termék vásárlása esetén csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.
A  szerződési jognyilatkozat megtétele  (az ÁSZF elfogadása) - amennyiben  az termék vagy szolgáltatás  megrendelésével járt együtt - minden  esetben fizetési kötelezettséget  von maga után!
                       

                       
5.) A szerződéskötés folyamata
5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei
5.1.1. Termék vásárlása esetén                       

                       
6.) A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén
A  Fogyasztó 14 napon belül jogosult  indokolás nélkül elállni e  szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a  szolgáltatás nyújtására irányuló  szerződés esetén a szerződés  teljesítése megkezdődött,  Fogyasztó  jogosult 14 napon belül indokolás  nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő:
- szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le,
-  termék adásvételére irányuló szerződés  esetében attól a naptól  számított 14 nap elteltével jár le, amelyen   Fogyasztó vagy a   Fogyasztó által megjelölt - a fuvarozótól eltérő -  harmadik személy a  terméket átveszi.
                       

A  lezárt csomagolású DVD, illetve CD  adathordozón értékesített - szerzői  jogi védelem alá eső - termékeinkkel  kapcsolatban csak akkor élhet  elállási jogával, ha a csomagolást még  nem bontotta fel, ezért a  csomagolás sértetlenségének ellenőrzésére  különösen ügyeljen az  átvételkor és, amennyiben sérült a csomagolás,  jelezze a futárnál és  nálunk, a terméket ne vegye át, küldje vissza és  új terméket küldünk az  ön részére.
Az elállási jogával ezen termékek kapcsán akkor sem élhet, ha a terméket internetes letöltés útján megvásárolta meg.
                       

Ha  a Fogyasztó elállási/felmondási  jogával élni kíván,  elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű  nyilatkozatát  köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy  elektronikus úton  küldött levél útján) a Vállalkozás címre. Ebből a  célból  felhasználhatja a Vállalkozás által a visszaigazolásban vagy a   Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási   Nyilatkozatmintát is.
                       

A  Fogyasztó határidőben gyakorolja  elállási/felmondási jogát, ha a fent  megjelölt határidő lejárta előtt  elküldi elállási/felmondási  nyilatkozatát.
                       

Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha  a Fogyasztó eláll ettől a  szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a  Fogyasztó elállási  nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon  belül visszatérítjük a  Fogyasztó által teljesített valamennyi  ellenszolgáltatást, ideértve a  fuvarozási költséget is (kivéve azokat a  többletköltségeket, amelyek  amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a  Vállalkozás  általunk felkínált,  legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól  eltérő fuvarozási módot  választott.) A Vállalkozás a visszatérítés  során az eredeti ügylet során  alkalmazott fizetési móddal egyező  fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a  Fogyasztó más fizetési mód  igénybevételéhez kifejezetten a  hozzájárulását adja; e visszatérítési  mód alkalmazásából kifolyólag a  Fogyasztót semmilyen többletköltség nem  terheli.
Termék  adásvételére irányuló szerződés  esetében, a Vállalkozás a  visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg  vissza nem kapja a  terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt  visszaküldte (a  Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi  figyelembe.)
A  Fogyasztó köteles a Vállalkozás  számára a terméket indokolatlan  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási  nyilatkozatának közlésétől  számított 14 napon belül visszaküldeni vagy  átadni. A határidő  betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte  előtt elküldi a  terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
A  Fogyasztó kizárólag akkor vonható  felelősségre a termékben  bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék  jellegének,  tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges  használatot  meghaladó használat miatt következett be.
                       

A  szolgáltatás nyújtására irányuló  szerződés esetében, ha a Fogyasztó  kérte, hogy az elállási/ felmondási  határidőn belül kezdődjön meg a  szolgáltatás teljesítése, felmondása  esetén a Fogyasztó köteles a  Vállalkozás részére megtéríteni a szerződés  megszűnésének időpontjáig  arányosan teljesített szolgáltatásért járó  összeget. Hasonlóképpen  visszatérítjük a Fogyasztó által nyújtott  ellenszolgáltatás azon  részét, amely meghaladja a Vállalkozás által  nyújtott szolgáltatás  ellenértékét.
                       

                       
7.) Jótállás
Hibás  teljesítés esetén a Vállalkozás -  tekintettel arra, hogy nem forgalmaz  a kötelező jótállás körbe tartozó  tartós fogyasztási cikket - nem  jótállásra köteles.
                       

                       
8.) Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek
A  kellékszavatosság azt jelenti, hogy  bármilyen termék eladásáról is  legyen szó, a Vállalkozás (a termék  eladója vagy a szolgáltatásnyújtást  teljesítő fél) a termék hibájáért  (pontosabban: a vásárláskor a  termékben már meglévő hibaok miatt  bekövetkező hibáért)  kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
                       

A  szavatosság körében fő szabály szerint  a vásárló köteles bizonyítani  „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már  a vásárláskor megvolt a  termékben és a hibát nem a vevői  rendeltetésellenes használat okozta.  Szavatosságnál azonban fontos, a  fogyasztói szerződésekre irányadó -  azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem  minősülő vevőre nem vonatkozik ez a  szabály - és a fő szabály alól  kivételt képező szabály, miszerint a  teljesítéstől számított 6 hónapon  belül felismert hiba esetén  vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a  hiba oka már a teljesítés  időpontjában is megvolt.
A  Vállalkozás kellékszavatossági  felelőssége objektív, vagyis független  attól, hogy tudta-e, hogy hibában  (pontosabban hibaokban) szenvedő  terméket adott el, vagy sem.
                       

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó  és vállalkozás közötti  szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági  igénye a teljesítés  időpontjától számított két év alatt évül el.  Fogyasztó köteles a hibát  annak felfedezése után haladéktalanul, de nem  később, mint a hiba  felfedezésétől számított kettő hónapon belül  közölni.
                       

Nem  számít bele az elévülési időbe a  kijavítási időnek az a része, amely  alatt a jogosult a dolgot  rendeltetésszerűen nem tudja használni. A  dolognak a kicseréléssel vagy a  kijavítással érintett részére a  kellékszavatossági igény elévülése  újból kezdődik. Ezt a szabályt kell  alkalmazni arra az esetre is, ha a  kijavítás következményeként új hiba  keletkezik. Ha a jogosult a  szavatossági igényét a dolognak - a  megjelölt hiba szempontjából -  elkülöníthető része tekintetében  érvényesíti, a szavatossági igény a  dolog egyéb részeire nem minősül  érvényesítettnek.
                         

Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek
A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
-  elsősorban kijavítást vagy kicserélést  igényelhet, kivéve, ha a  választott kellékszavatossági jog teljesítése  lehetetlen, vagy ha az a  vállalkozásnak - másik szavatossági igény  teljesítésével  összehasonlítva - aránytalan többletköltséget  eredményezne, figyelembe  véve a szolgáltatás hibátlan állapotban  képviselt értékét, a  szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog  teljesítésével a  jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
-  másod sorban az ellenszolgáltatás  arányos leszállítását igényelheti, a  hibát a vállalkozás költségére maga  kijavíthatja vagy mással  kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,  ha a vállalkozás a  kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e  kötelezettségének a  megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit  kímélve nem tud eleget  tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy  kicseréléshez fűződő  érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt  elállásnak nincs helye.
                       

A  Fogyasztó a választott  kellékszavatossági jogáról egy másikra is  áttérhet, az áttérés költségét  azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az  indokolt volt, vagy arra a  Vállalkozás adott okot.
                       

A elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!
                       

Kellékszavatossági  igény  érvényesítésekor - a szavatossági idő teljes időtartama alatt,  azaz itt  nincs kivétel - a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell  bizonyítania.  Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja  a Fogyasztó  figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz  intézésének módjára.
A  szerződés megkötését bizonyítottnak  tekinti a Vállalkozás, ha az  ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot  - az általános forgalmi  adóról szóló törvény alapján kibocsátott  számlát vagy nyugtát - a  Fogyasztó bemutatja.
                       

A  Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat  (szavatossági igény bejelentését)  a fogyasztó és vállalkozás közötti  szerződés keretében eladott  dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási  igények intézéséről szóló  19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben  meghatározott  alapján - a Nemzeti  Fogyasztóvédelmi Hatóság által  közzétett - “Jegyzőkönyv a fogyasztói  kifogásokról” elnevezésű  dokumentumban rögzíti.
                       

                       
9.) Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére
A  termékszavatosság alapján a gyártó  közvetlenül felel a hibás ingó(!)  dolog hibájáért a Fogyasztóval  szemben, de csak a jogi értelemben vett  Fogyasztóval (fogyasztóval)  szemben.                                  
Termékszavatosság  esetén a termék akkor  hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a  konkrét termék a gyártó  fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor  a terméktípus megjelent a  piacon) hatályos minőségi követelményeknek  nem felel meg, vagy nem  rendelkezik a gyártó által adott leírásban  szereplő tulajdonságokkal.
                       

A  termékszavatosság a gyártót a termék  forgalomba hozatalától számított  két évig terheli. Ezen  igényérvényesítési határidő azonban annyiban  eltér a kellékszavatossági  határidőtől, hogy nem elévülési, hanem  jogvesztő, azaz ezt követően már  termékszavatossági igényt nem lehet  érvényesíteni.
                       

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.
                       

A  Fogyasztó termékszavatossági igényét  kizárólag az ingó dolog  gyártójával vagy forgalmazójával szemben  gyakorolhatja. A termék  hibáját termékszavatossági igény érvényesítése  esetén a Fogyasztónak  kell bizonyítania.
A  gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó  elsősorban kijavítást kérhet. Ha a  kijavítás megfelelő határidőn belül,  vagy a Fogyasztó/fogyasztó  érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges,  akkor cserét kérhet. Azaz  pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és  elállásra nincs mód, hiszen  értelemszerűen a gyártó és a  Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre  szerződés, így „pénzátadásra”  vagy szerződéstől való elállásra sem tud  sor kerülni.
                       

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
                       

Fogyasztó  ugyanazon hiba miatt  kellékszavatossági és termékszavatossági igényt  egyszerre, egymással  párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági  igényének eredményes  érvényesítése esetén azonban a kicserélt  termékre, illetve kijavított  részre vonatkozó kellékszavatossági  igényét a gyártóval szemben  érvényesítheti.
                       

A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:
1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;
2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog (amennyiben fogyasztónak minősül);
3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;
4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;
5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;
6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;
7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;
8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő (nem elévülési).
                       

                       
10.) A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama
Kellékszavatosság
A  Vállalkozás által forgalmazott  termékekre vonatkozóan a Fogyasztó - a  szerződés teljesítésétől  számított két éven belül - kellékszavatossági  jogát (kijavítást, cserét,  árleszállítást, vagy végső soron el is  állhat a szerződéstől)  érvényesítheti, amennyiben a termék hibája már a  vásárláskor fennállt.  Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után  haladéktalanul, de nem  később, mint a hiba felfedezésétől számított  kettő hónapon belül  közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől  számított két éves  elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait  már nem  érvényesítheti.
                       

Termékszavatosság
Amennyiben  a Fogyasztó által megvásárolt  ingó dolog a forgalomba hozatalkor  hatályos minőségi követelményeknek  nem felelt meg, vagy nem  rendelkezett a gyártó által adott leírásban  szereplő tulajdonságokkal, a  Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a  termék forgalomba  hozatalától számított két éven belül (a két év  jogvesztő, nem  elévülési).
(Szerződés  hiányában a jogvesztő  határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/  időpontja, hanem a gyártó  által történő forgalomba hozatal (amikor a  konkrét termék a gyártó  fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor  a terméktípus megjelent a  piacon).
                       

                       
11.) Panaszkezelés
a. Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)
                       
A  Vállalkozás arra törekszik, hogy a  Fogyasztó részéről felmerült  panaszokat “házon belül” megoldja és a  Fogyasztó megelégedésére, a  lehető leghamarabb orvosolja azt.
                       

A  Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a  Vállalkozás érdekében vagy  javára eljáró személynek az áru fogyasztók  részére történő  forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen  kapcsolatban álló  magatartására, tevékenységére vagy mulasztására  vonatkozó panaszát  írásban közölheti a Vállalkozással.
                       

Szóbeli panasz kezelése
A  Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli  panaszt azonnal megvizsgálja, és  szükség szerint orvosolja. Ha a  fogyasztó a panasz kezelésével nem ért  egyet, vagy a panasz azonnali  kivizsgálása nem lehetséges, a  vállalkozás a panaszról és az azzal  kapcsolatos álláspontjáról  jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati  példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,
b)  telefonon vagy egyéb elektronikus  hírközlési szolgáltatás  felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a  fogyasztónak legkésőbb a  panasz beérkezését követően harminc napon belül  írásban - érdemben -  válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a  Vállalkozás elutasítja  a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt  elutasító álláspontját  megindokolja.
                       

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazza az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d)  a vállalkozás nyilatkozata a  fogyasztó panaszával kapcsolatos  álláspontjáról, amennyiben a panasz  azonnali kivizsgálása lehetséges,
e)  a jegyzőkönyvet felvevő személy és -  telefonon vagy egyéb elektronikus  hírközlési szolgáltatás  felhasználásával közölt szóbeli panasz  kivételével - a fogyasztó  aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g)  telefonon vagy egyéb elektronikus  hírközlési szolgáltatás  felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a  panasz egyedi  azonosítószáma.
                       

A  Vállalkozás a fogyasztóvédelemről  szóló 1997. évi CLV. törvény  szerinti (a telefonon vagy egyéb  elektronikus hírközlési szolgáltatás  felhasználásával közölt) szóbeli  (illetve ettől eltérő módon tett)  kifogás esetén a Nemzeti  Fogyasztóvédelmi Hatóság által közzétett  jegyzőkönyvet használja.
                       

Írásbeli panasz esetén
A  Vállalkozáshoz írásban érkezett  panaszt a Vállalkozás a beérkezését  követően harminc napon belül írásban  válaszolja meg és küldi meg  egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz  a panasz elutasítása esetén  tartalmazza az elutasítás indoklását is.
                       

A  panasz elutasítása esetén - legyen az  szóbeli vagy írásbeli - a  Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót -  elutasító álláspontján,  valamint annak indoklásán felül - arról, hogy  panaszával - annak  jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető  testület eljárását  kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá  az illetékes  hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási  helye szerinti  békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes  elérhetőségét,  valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is  kiterjed, hogy a  vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében  igénybe veszi-e a  békéltető testületi eljárást.
                       

A  Vállalkozás a panaszról felvett  jegyzőkönyvet és a válasz másolati  példányát öt évig megőrizi, és azt az  ellenőrző hatóságoknak kérésükre  bemutatja.
                       

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:
Postai levelezési cím: Kutyavilág Alapítvány 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
E-mail cím: info@kutyavilag.org
                       

                       

b. Másod sorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot
A  hazai vállalkozások kötelesek  együttműködni a hazai békéltető  testületekkel, máskülönben  fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek  képviselőinek szintén előnyös  az online békéltető honlap, mivel időt,  pénzt spórolva nem kell  megjelenniük sem nekik, sem pedig a  fogyasztónak személyesen. A vitás  felek és a testület közötti párbeszéd  végig az Interneten keresztül  zajlik és a megoldásra irányuló  ajánlatukat néhány kattintással teszik  meg.
                       

Az  egy egyszerű regisztrációt követő  bejelentkezés után könnyű szerrel  nyújthatja be panaszát az online  békéltető honlapon keresztül. Az így  bejelentett panasz a Békéltető  Testülethez kerül.
                       

Miután  a békéltető testülethez került az  ügy, a vitarendezési eljárásban  legkésőbb kilencven napon belül döntés  születik, az eljárási határidő  meghosszabbításra csak kivételes esetben  van mód. Az eljárás teljes  egészében az interneten zajlik, ami a  legnagyobb előnye ezen  vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a  Fogyasztónak, sem pedig a  vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából,  az Interneten keresztül  folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.
                       

További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található:

                       

                       

c. Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével
A  Vállalkozás a fogyasztói jogvita  rendezése érdekében - jogszabályi  kötelezettségének eleget téve -  igénybe veszi a békéltető testületi  eljárást.
                       

A  Testület eljárásának célja, hogy a  fogyasztók és a gazdálkodó  szervezetek, azaz a vállalkozók között  felmerült vitás ügyeket a felek  között egyezséggel zárja le. Ha nem jön  létre egyezség, akkor a  Békéltető Testület a határozatával dönti el az  ügyet, amelynél  figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors,  hatékony és egyszerű  érvényesítésére.
                       

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások
- minőségével, biztonságosságával,
- és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
                       

Ez  azt jelenti, hogy amennyiben akár  adás-vételi, akár vállalkozói  szerződés alapján nyújtott szolgáltatás  nem felel meg a  jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a  vevő, illetve a  megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos  tehát, hogy a  békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély  kezdeményezheti.
                       

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
telefonszáma: +3672-507-154
telefaxszáma: +3672-507-152
mobil: 20/283-3422
e-mail címe: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu ,  www.baranyabekeltetes.hu

Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:
H-CS:   08.30-15.00
P:      08.30-12.00
                      

További információk a Békéltető Testületekről itt található.
                       

                       

d. Végső esetben forduljon a Hatósághoz
Amennyiben  panaszát nem sikerült  orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető  Testületnek, végső  megoldásként forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi  Hatósághoz.
                         

A Hatóság elérhetősége:
Baranya Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
Levélcím: 7602 Pécs 2., Pf.:315
Telefon: 06-72-520-444
Fax: 06-72-332-005
E-mail: muszak@baranya.gov.hu
                       

                       

e. És, ha már nem maradt más megoldás, - legvégső esetben - forduljon Bírósághoz
Amennyiben  fenti eljárások nem vezetnek  eredményre, a szerződésszegés tényének és  a szavatossági igény  jogosságának megállapítása érdekében forduljon -  lakhelye szerint  illetékes - Bírósághoz.
                       

                       
12.) Adatvédelem
A  Vállalkozás az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatás  nyújtására irányuló szerződés létrehozása,  tartalmának meghatározása,  módosítása, teljesítésének figyelemmel  kísérése, az abból származó  díjak számlázása, valamint az azzal  kapcsolatos követelések  érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása  nélkül, jogszabály  alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához  szükséges természetes  személyazonosító adatokat és lakcímet.
                       

A  Vállalkozás, a Fogyasztó által  megadott személyes adatokat kizárólag  az Adatkezelési Tájékoztatóban  rögzített tartalom szerint kezeli.
                       

Az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el.

                       

                       
13.) A szerződés hatálya
Jelen ÁSZF 2016. október 04. napján került közzétételre.
Jelen  ÁSZF, mint elektronikus úton tett  szerződési jognyilatkozat akkor  válik hatályossá, amikor az igénybe vevő  számára hozzáférhetővé válik  és
-  termék adás-vételére irányuló  szerződés esetén határozatlan időre jön  létre, visszavonásig vagy újabb  verziószámmal megjelölt ÁSZF  közzététele napjáig marad hatályban,  illetve
-  szolgáltatás nyújtására irányuló  szerződéskötés esetén határozott-,  egy év időtartamra jön létre, a  határidő lejártakor nem alakul át  határozatlan idejű szerződéssé, ezen  időpontban hatályát veszti és  megszűnik. Az előfizetés vagy határozott  időre szóló szolgáltatás  igénybevételére kötött szerződések esetében,  amennyiben a regisztrált  tag a tagság megszűntetésére irányuló kérelmet  nyújt be a  Vállalkozáshoz, az azonnali hatályú felmondásának minősül,  Felhasználó  az általa megfizetett díj arányos részének  visszakövetelésére nem  jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként  jogosult.
                       

                       
14.) Záró rendelkezések
A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.
                       

Tilos  a weboldalon megjelenő tartalmak  vagy azok bármely részletének  letöltése, elektronikus tárolása (kivéve:  ÁSZF és a weboldal  tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő  letöltése és tárolása),  feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás  írásos hozzájárulása nélkül.  
                       

Abban  az esetben, ha a jelen ÁSZF  bármely része érvénytelenné, jogtalanná  vagy érvényesíthetetlenné válik,  az a fennmaradó részek érvényességét,  jogszerűségét és  érvényesíthetőségét nem érinti.
                       

Amennyiben  a Vállalkozás az ÁSZF alapján  megillető jogát nem gyakorolja, a  joggyakorlás elmulasztása nem  tekinthető az adott jogról való  lemondásnak. Bármilyen jogról történő  lemondás, csak az erre vonatkozó  kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén  érvényes. Az, hogy a Vállalkozás  egy alkalommal nem ragaszkodik  szigorúan az ÁSZF valamely lényegi  feltételéhez, vagy kikötéséhez nem  jelenti azt, hogy lemond arról, hogy  a későbbiekben ragaszkodjon az  adott feltétel vagy kikötés szigorú  betartásához.
                       

A  jelen ÁSZF-ben nem szabályozott  kérdésekre, valamint jelen ÁSZF  értelmezésére a magyar jog az irányadó. A  vonatkozó jogszabályok  kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés  nélkül is irányadók.
                       

                       

2016 Minden jog fenntartva!


          

Az "ÁSZF" Általános Szerződési Feltételek PDF formátumban.


Husse tanácsadó:

Kutyavilág Alapítvány - Schmidt Csaba

telefon: 06 20 6615533

Az oldal üzemeltetője a Kutyavilág Alapítvány, a Husse Baranya megyei kizárólagos franchise képviselete. Az oldalon megvásárolható Husse termékeket az Ön lakóhelye szerinti szerződött Husse franchise partner szállítja és számlázza le. Az oldalon keresztüli Husse termék vásárlásával Ön hozzájárul az Ön által megadott adatok, a Husse franchise partner felé történő átadásához, mely a megvásárolt termék leszállításához elengedhetetlen. Az oldalon elérhető egyéb termékeket területi korlátozás nélkül a Kutyavilág Alapítvány szállítja és számlázza.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz